Sağlıkta en iyi yolu seçin
Gastroezofajeal reflaks merkezi: Infinity Surgical Associates Conditions And Services
En hassas profesyonel tıbbi
hizmet sağlayıcınız

Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH), halk arasında mide ekşimesi veya hazımsızlık olarak bilinir. Doktorların en sık reçete yazdıkları hastalıkların başında gelir. Mide ekşimesinde ağrı ve yanma hissi, yemek borusunun alt ucuna yakın yerde hissedildiğinden şikayetin nedeninin yanlışlıkla kalp kaynaklı olduğu sanılır.

GÖRH, mide ve yemek borusunun birleştiği yerden kaynaklanır. Alt özofagus sfinkteri (AÖS), yemek borusu ve midenin birleşme yerinde bulunan halka şeklinde kas grubudur. Bu kas grubu kapandığında mide içeriğinin yemek borusuna geçmesi engellenmiş olur. AÖS’nin tam kapanmadığı durumlarda mide içerisindeki asit ve enzimler yemek borusuna geçip hassas olan iç yüzeyinde yanmaya neden olur. Yemek borusunun hassas olan bu yüzeyindeki tahribat hastalarda hazımsızlık şikayetleri ortaya çıkarır. GÖRH’ın belirli bir süre devam etmesiyle, yemek borusunun alt ucunda daralmalara neden olan yaralar oluşur. GÖRH’ın en ciddi sonuçlarından biri, aynı zamanda özofagus kanserinin öncüsü olduğuna inanılan, yemek borusu duvarında ciddi hasarların oluştuğu Barret özofagusudur.

Birçok hasta ara sıra ortaya çıkan mide ekşimesinden yakınırken, gerçek GÖRH kronik bir durumdur. Mide salgıları yemek borusunda iltihabi oluşum ve özofajite neden olmaktadır. Asit reflünün tedavisi, GÖR’ye neden olan gerçek nedene göre değişmektedir. Asit içeriğin yemek borusuna kaçması genelde alt özogagus sfinkterinin zayıflaması, yemek borusunun kasılması, yatmaya yakın aşırı yemek alımı ve mide hiyatusundaki fıtıklaşmalara bağlıdır. GÖR’nün sebepleri şöyle sıralanabilir: AÖS’nin normal kasılmasına engel olan anormallikler, AÖS’nin anormal (uygun olmayan) gevşemesi ve yetersiz sfinkter. GÖR’ün diğer sebepleri arasında hamilelik, özofagus sfinkterinde gevşekliğe neden olan hastalıklar ve aşırı mide asit salınımı yapan hastalar sayılabilir. Midenin üst bölümünün alt özofagus sfinkterinden geçerek yemek borusuna doğru fıtıklaşmasına hiyatal herni adı verilmektedir. Bu rahatsızlık daha çok GÖR hastalarında görülmektedir.

Mide ekşimesinin tedavisi, temelde hastanın yaşam tarzında yapacağı değişiklikler, ilaç kullanımı ve gerektiği durumlarda cerrahi olmaktadır. Hastalara birkaç yastık kullanarak başlarını yükseltmeleri, GÖR diyeti uygulamaları önerilir. Bu diyette gün içinde büyük öğünler yerine özellikle akşam yemeğini de içine alacak şekilde altı küçük öğüne bölünmüş olarak beslenmeleri önerilir. Hastaların GÖR semptomlarına neden olacak besinlerden de kaçınmaları gerekir. Hasta mide ekşimesi için tedaviye başladığında tedaviye rağmen bir süre daha asit reflü semptomları devam edebilir. Böyle durumlarda tedaviyi aksatmadan devam ettirmek gerekir. Doktorlar asit reflüyü azaltmak için birçok ilaç reçete edebilmektedir. Gerçekte yazılan ilaçların çoğu GÖR hastalığını tedavi etmektedir. Hastalık tükürük ve yiyeceklerde yutkunma güçlüğü yaptığında ya da akciğerlere kaçma tehlikesi görüldüğünde cerrahi seçenekler gündeme gelmektedir. GÖR hastalığının cerrahi tedavisinde laparoskopik bir yöntem olan fundoplikasyon uygulanır. Bu yöntemde AÖS kuvvetlendirilir veya midenin üst bölümü özofagusun alt bölümü üzerine kaydırılarak yeni bir sfinkter yapılır. Endoskopik uygulamaların bazıları hazımsızlık şikayetlerinde düzelme sağlarlar. Bu uygulamaların bazıları AÖS’nin dikişler yardımıyla sıkılaştırılması, radyofrekans dalgalar kullanarak AÖS kaslarına hasar verilmesi, bunun da sfinkterde çekilmelere neden olacak skar oluşumlarıyla sonlanması ve AÖS basıncını artırarak açılmasına engel olan ilaçların injekte edilmesi olarak sayılabilir.
Providing the finest professional medical services