General Surgery Infinity Surgical Associates Conditions And Services
En hassas profesyonel tıbbi
hizmet sağlayıcınız
Acil cerrahi servis merkezi:
İdare edici acil cerrahi prosedürleri  bizim uzmanlık alanlarından birisidir. Siz çok komplikeli cerrahi vakaların idare etmesinin sorumluluğunu üstlenebilen çok tecrübeli cerrah ihtiyacınız vardır.bizim cerrahlar hastaların ER hizmetinde payları var ve genelde birisi 24/7 numarada hazır bekliyor. Ve bu kısmı üstlenir.
Meme cerrahi merkezi:
Siz çok tecrübeli cerrahı ekibi ile görüşeceksiniz. Bu ekip onkolojisti fizyotrapist ve plastic cerrah ile görüşeceksiniz ve onlar size hastalığnı ile savaşınızda size yardımcı olacaklar.
Tiroid cerrahi merkezi:
Bizim ekipin elemanları tiroid cerraisinde çok tecrübelidirler. Bu dal hakim bilgi ve tecrübe gerektiryor. Onlar öğrendiklerini, tecrübe ve bilgilerini US, in tecrübesi ile tiroid dokusunda birleştirmişler. En son teknolojik teknikler sinir hasarı riskini azaltmak için kullanılır, bunlar harmonic fokusu kapsamaktadır.
Yapışıklıkların lizis merkezi:
Yapışıklar fibroz dokudur ve normaldokulara yada organ yüzeylerine yapışırlar ve bu yapışıklar normal değil. Onlar, yaralanma snrası vucüdün iyileşme prosedüründe vazgeçilmez yan etkisidir. Adhezyon, önemli komplikasyonlara sebep olabilir örneğin bağırsak tıkanıklığı batın cerrahi sonrası veya kısırlılık cerrahi sonrası.

Hemoroid tedavi merkezi:
Hemoroid insanlık lanetlerinden birisidir ve insanların %75 den fazlasında görülmektedir. Çoğu insane tedaviye ihtiyac duymadan acı çeker yada geleneksel cerrahi tedavilerinde görülen korkunç ağrı ve iyileşme sürecin uzun olmasından dolayı tedaviden kaçınır veya tedaviyi ciddiye almaz.

www.crhcenter.com sitesine girerek bizim uzmanlık alanın hakkında daha fazla bilgi alınız.
Laparaskopik kolon rezeksyonu merkezi:
Laparaskopik cerrahide son gelişmeler, cerrahlara bu imkanı veriyor laparaskopi kullanarak kolon rezeksyonu yapsınlar. çoğu cerrahın görüşüne gore bu prosedürün faydalı olduğundan yanadır ama hepsinin görüşüne göre laparaskopi tecrübeli cerrah tarafından yapılır ise açık cerrahi kadar sonuçları iyi olabilir. Laparaskopik girişim açık girişime gore üstündür zira yara enfeksyonu ve insizyonal fıtık komplikasyonların ihtimalı açık kolon rezeksyonuna nazaran düşüktür.
Gastroezofajeal reflaks merkezi:
Merkezimizde bilimsel girişim ile asit reflaksın kokontrolü için labratuvar tahlillerin yardımıyla yaklaşılır. Heart burn ortak bir terimdir.ne annamı var?genelde göğüsün ortasında tam sternumun arkasında acımayı annatmaktadır.Bu bölge kalbın yerleştiği bölgedir ama kalp ile ilşkisi yoktur. Acı yada ağrı ozofagustan kaynaklanır.
Karın fıtığın laparaskopik tamiri:
Fıtık, bir organ ya dokunun vucüdün anormal kusurundan protrüze olmasıdır. Çoğu fıtık bağırsak parçasının karında varolan kusurdan kaymasıyla oluşur ve gördğümüz şişliğe sebep olur. Fıtıklar, kasıkta (inguinal bölge), göbek çevresinde (umbilical fıtık) yada cerrahi insizyonu olan her yerde (ventral fıtık) gelişebilir. Bazı fıtıklar doğumda görülür. Bazıları kaç ay yada kaç yıl sonar gelişir. Fıtıklar ayrıca tamamen hızlı bir şekilde gelişebilir.

Providing the finest professional medical services