Sağlıkta en iyi yolu seçin
Karın fıtığın laparaskopik tamiri: Infinity Surgical Associates Conditions And Services
En hassas profesyonel tıbbi
hizmet sağlayıcınız

Fıtıklar, zayıflık ya da yırtık bulunan karın ön duvarının bir parçasından komşu organın dışarı kayarak potansiyel bir tıbbi duruma sebebiyet vermesi sonucu oluşur. Fıtıkların ilaç tedavisi yoktur ve kendiliklerinden kaybolmazlar. Fıtık tedavisi genelde cerrahidir, sıklıkla da laparoskopik cerrahi kullanılmaktadır.

Fıtık nedeni çok sıklıkla karın kaslarının şiddetli gerilmesine bağlı, zayıf olan alandan, bağırsakların dışarı kaymaya elverişli hale gelmesidir. Yaşlanma, yaralanma, önceden geçirilmiş ameliyatların kesi yerleri ya da doğumsal olarak karın duvar zayıflığı da fıtık nedenlerindendir.

Fıtık semptomu hemen her zaman ağrı ya da karın veya uyluk bölgesinde bombelik hissidir. Ağır cisimleri kaldırmak için kasların gerilmesi, öksürmek ya da büyük tuvaletin yapılması ağrıya sebep olabilirken, bu gibi aktivitelere son verilmesi ise ağrının gerilemesini sağlayabilmektedir. Fıtığı olan kişiler, genelde ilgili bölgeye baskı yapan bir iş görene kadar ya da muayene sırasında bir hekim tespit edene kadar farkına varmazlar. Ağrı her zaman bir fıtık semptomu olmadığı gibi, ciddi, sürekli artan bir ağrı, kızarıklık veya hassasiyet varlığı boğulmuş (dolaşımı engellenmiş) bir fıtık semptomu olabilir. Bu durum sıkışan ve dolaşımı bozulan dokunun gangreniyle sonuçlanabilir.

Fıtıklar, karın duvarında zayıflık olan herhangi bir yerde meydana gelebilirken, bazı karın fıtığı tipleri daha sık görülmektedir.

1. Kasık fıtıkları, erkeklerde daha sık olmak üzere, karnın alt tarafında, uyluğun hemen üstünde yerleşim gösterirler.
2. Göbek deliğinin altındaki kasların arasından bağırsakların bir kısmının dışarı fırlamasıyla oluşan göbek fıtığı ise en sık süt çocuklarında (bebeklerde) görülmektedir. Bebek ağladığında, göbek deliğinden dışarı doğru bir tümseklik seçilebilmektedir. Bu tip bir fıtık sıklıkla kendiliğinden geriler.
3. Ön taraf fıtığı, önceden geçirilmiş bir ameliyatın kesi bölgesi üzerinde, genelde orta hatta oluşan insizyonel fıtık kavramı ile eş anlamlıdır. Bu tip herniler cerrahi sonrası üç ila altı aylık takip süresinde, kesi hattında artan basınç sonucu ortaya çıkarlarken; cerrahiden yıllar sonra da sorunlu bir şekilde ortaya çıkabilirler.

Fıtık tanısı, genelde hasta veya ebeveynin kaygı verici bir bombelik fark etmesi ya da hastanın kaslarını germesini takiben bıçak saplanır tarzda bir ağrı hissetmesiyle konur. Hekim hastaya uzanmasını söyler, karnını hisseder ve bir bölgeye bastırarak diğer bir yerden fıtığın dışarı çıkmasını sağlar. Önceden bir bağırsak tıkanması tanısının olması hekimi fıtık arayışına sokabilir, çünkü fıtıklar da tıkanıklığa sebep olabilmektedir.

Nadiren, fıtık herhangi bir sıkıntıya veya hastanın hayatını etkilemeden ortaya çıkabilir. Hekim, bu durumda direk cerrahiye gitmeksizin izlem önerebilir. Ne yazık ki, bu hastaların büyük çoğunluğuna fıtık cerrahisi gerekmektedir. Uzun zamandır uygulanan, açık tamir yönteminde, cerrah karına bir kesi yapar, fıtığın yerini tesbit eder, fıtığı yerine geri iter ve karnın zayıflamış alanını tamir eder. Bu prosedür, başarılı olmasına karşın, uzun ve ağrılı bir iyileşme süreci gerektirmektedir. Ameliyat komplikasyonları arasında kanama, kesi yerinde enfeksiyon, anestezik ilaçlara karşı reaksiyon ve çevre organlarda yaralanma bulunmaktadır.

Minimal invaziv fıtık onarımı olarak da bilinen laparoskopik fıtık cerrahisi genel anestezi altında veya ayaktan tedavi servisinde spinal anestezi ile uygulanabilmektedir. Cerrah, bir kaç tane çok küçük karın kesisi yaptıktan sonra, içeriye laparoskopu ve birkaç küçük boru şeklindeki ekipmanı yerleştirir. Geleneksel cerrahide uygulanan aynı işlem yapılmaktadır; ancak burada cerrah laparoskopun içinde olan küçücük bir kameradan gelen görüntüyü bir video monitöründen izleyerek ameliyatı gerçekleştirmektedir. Karın duvarındaki zayıf bölgeyi sağlamlaştırmak için, defekti dikişsiz bir arada tutan sentetik bir örgü malzemesi kullanılmaktadır. Laparoskopik cerrahi kullanımıyla hastaların iyileşme zamanı kısalmış ve konfor seviyeleri artırılmıştır.

Her cerrahide söz konusu olan kanama, enfeksiyon ve anestezi komplikasyonları gibi riskler laparoskopik fıtık cerrahisinde daha nadir görülmektedir. Yine de fıtığın konumuna bağlı olarak, çevre organ, doku ya da damarların yaralanma riski her zaman vardır. Örgü materyali allerjik bir reaksiyona veya çevre dokularda yapışıklıklara sebep olabilir. Fistüller, bağırsak tıkanıklıkları, kesi yeri fıtığı oluşumu ilave riskler arasında sayılabilir. Laparoskopik cerrahinin sunduğu avantajlar fıtığın tekrar etme olasılığını ortadan kaldırmaz.

Cerrahlarımızın, laparoskopik minimal invaziv fıtık tamirinde sertifikaları bulunmaktadır.Providing the finest professional medical services