Sağlıkta en iyi yolu seçin
Tiroid cerrahi merkezi: Infinity Surgical Associates Conditions And Services
En hassas profesyonel tıbbi
hizmet sağlayıcınız

Bizim ekibin elemanları ,tiroid cerrahisindeçok tecrübelidirler. Bu cerrahi prosedürü çok bilgi ve beceri gerektiriyor. Onlar, öğrenimlerini, tecrübe ve bilgilerini US’in tiroid tedavi yöntemleri hakkında tecrübesi ile birleştirmişlerdir. En son gelişen teknolojik yöntemler sinir hasarı ihtmalini azltmaktadır, bu yöntemler uyumlu ultrasonic kesiler ve sinir deneme sistemdir.

Araştırmalar ve geişmeler, OHİO labratuvar ve bilimsel merkezlerinde, R and D gazetesinde 2008 yılında100 kişilik kaşif olarak yayınlanan listede 10 kişi yetiştirmiştir. Bizim cerrahlardan laparaskopik tiroid–paratiroid hastalıkları cerrahisi hakkında bilgi alınız.

Providing the finest professional medical services